Kontakt

Mikamont s.r.o.
Matúškovo 896
92501 Matúškovo

Prevádzka:
ul. 29. augusta 13/15
924 01 Galanta

tel.: +421 905 491 070
Prevádzka.: +421 915 739 708
e-mail: milan@mikamont.sk
e-mail: pozicovna@mikamont.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 39650/T. IČO: 50 788 680.